BOLEHKAH INDUSTRI FESYEN MENJADI LESTARI?

Masa depan fesyen adalah cerah dan bertanggungjawab - jika kita membuat perubahan bersama-sama!

Untuk menyumbang dengan lebih baik kepada perlindungan alam sekitar, kami mula mencadangkan agar semua pelanggan menggunakan bahan kitar semula secara beransur-ansur untuk menggantikan yang sedia ada mulai 2015. Melalui usaha bersepadu kami dengan pembekal, lebih daripada 99% jenis fabrik telah menyelesaikan masalah teknikal menganyam dengan bahan kitar semula, dan kawalan kos telah menghampiri atau mencapai matlamat yang diharapkan pelanggan.

Selain itu, kami juga sedang giat mengkaji bahan pembungkusan kitar semula, dengan harapan untuk mencapai kadar kitar semula 100% produk kami dalam masa terdekat.